บินตรงสู่ฉงชิ่ง Chongqing May Day Sales เริ่มต้นที่ 5,300.- บาท

Chongqing May Day Sales บัตรโดยสารราคาพิเศษจาก Thai Smile Airways บินตรงจาก กรุงเทพฯ สู่ ฉงชิ่ง ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,300 บาท/คน/เที่ยว

 • สำรองที่นั่ง : 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 66
 • เดินทาง : 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 66

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนของแคมเปญ

 1. โปรโมชั่นนี้จำเป็นต้องสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
 2. ระยะเวลาการออกบัตรโดยสาร ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566
 3. ระยะเวลาการเดินทาง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566
 4. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ออกบัตรโดยสารได้เฉพาะเที่ยวบินที่สายการบินไทยสมายล์ให้บริการเท่านั้น
 5. โปรโมชั่นนี้สามารถออกบัตรโดยสารได้ในรูปแบบเที่ยวเดียว หรือไป – กลับ
 6. ส่วนลด 18% คำนวนจากราคาบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 7. ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์เป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้ว (เฉพาะช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น)
 8. สำหรับการขายผ่านช่องทาง Call Center และห้องจำหน่ายบัตรโดยสารจะมีค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารเพิ่มเติม
 9. สามารถสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ โดยอัตราการสะสมขึ้นอยู่กับชั้นลำดับบัตรโดยสารนั้น ๆ
 10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น, บัตรกำนัล, เครดิต EDM หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 11. กำหนดจำนวนผู้โดยสารสูงสุด 9 คน ต่อ 1 หมายเลขการจอง
 12. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นอยู่กับชั้นลำดับบัตรโดยสารนั้น ๆ และมีอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการรวมถึงค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสาร (หากมี)
 13. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเป็นแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 15. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ customer.service@thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้าประจำสนามบินหรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1181 (06:00-21:00น)
จองตั๋ว หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *